Rastlinná výroba

Rastlinná výroba v systéme ekologického poľnohospodárstva je vykonávaná na rozlohe 789,81 hektárov poľnohospodárskej pôdy.

Hlavnou úlohou rastlinnej výroby je zabezpečenie dostatočného množstva objemových krmív pre stádo hovädzieho dobytka a výrobu Bioosív.