O nás

Búslak

Na Slovensku sme patrili medzi prvých, ktorí sa dali na cestu „ekologického poľnohospodárstva“. Nakoľko domáce skúsenosti neboli (najmä so živočíšnou výrobou a produkciou mlieka v bio kvalite), sami sme si určili a vytyčovali  hlavné pracovné postupy a najmä metódy prác splňujúce požiadavky ekologického poľnohospodárstva.

V začiatkoch veru boli aj problémy, ktoré sa len ťažko prekonávali. Napriek tomu sme sa nevzdávali a vďaka prístupu pracovníkov sme problémy zdolali.
Pravidelne sme sa zúčastňovali prednášok a školení, uskutočnených nie len na území Slovenska, ale aj v zahraničí. Preštudovali sme množstvo predpisov a vedeckých publikácií o ekologickom poľnohospodárstve. Navštívili sme mliečne farmy v Taliansku, v Maďarsku, v Rakúsku ale aj v Nemecku len preto, aby sme zbierali skúsenosti.

Na týchto návštevách sme sa stretli s úspešnými farmármi, ktorí napriek našim počiatočným neúspechom nám pomohli nestratiť chuť ďalej pokračovať v produkcii bio surovín. Predsavzatie týchto farmárov produkovať niečo zdravšie, nás veľmi povzbudilo. Taktiež sme využili každú príležitosť zúčastniť sa konferencií a organizovaných výstav na tematiku Bio po celej Európe.

Dnes už hrdo môžeme konštatovať, že patríme na Slovensku k najväčším producentom ekologického poľnohospodárstva.

Prácu nášho mladého pracovného kolektívu riadime v duchu „zdravšie sa stravovať  = zdravšie žiť“.