Hlavná činnosť

Poľnohospodárska výroba je zameraná na rastlinnú výrobu a živočíšnu výrobu v systéme ekologického poľnohospodárstva.

K hlavnej činnosti spoločnosti patrí aj zabezpečenie praktického poľnohospodárskeho výcviku žiakov Strednej odbornej školy rozvoja vidieka v Dunajskej Strede.

Výchova novej generácie na ekologické poľnohospodárstvo sprevádzané s možnosťou jeho praktického využívania na Školskom hospodárstve - Búšlak je  v rámci Slovenska ojedinelé.