Bioosivá

V oblasti pestovania bioosív sú to:

 1. Bioosivo kukurice zrnovej Quintal,
 2. Bioosivo kukurice silážnej Erika,
 3. Bioosivo pšenice špaldovej Öko – 10

Quintal (zrnový hybrid kukurice)

FAO: 420
Typ hybrida: Sc
Typ zrna: indentata
Odporúčanie:
Tento hybrid je vhodný do teplejšej časti kukuričnej výrobnej oblasti, kde toleruje aj suchšie podmienky.

Charakteristika:

 1. vysoký úrodný potenciál zrna i v suchších podmienkach
 2. vysoká stabilita úrod a plasticita k pôdnym podmienkam
 3. odolnosť voči poliehaniu porastu

Erika (silážny hybrid kukurice)

FAO: 530
Typ hybrida: DMSc
Typ zrna: indentata – semiidentata
Odporúčanie:
Tento hybrid je vhodný pre celú kukuričnú oblasť ako aj do jej okrajových oblastí, keď vytvára mohutný porast aj za extrémne teplých a suchých podmienok.

Charakteristika:

 1. neskorý, mimoriadne vhodný na siláž do teplých, vlhkých, ale i studených lokalít pri redšom spone
 2. pri dostatku zrážok vytvára mohutný porast s mimoriadne veľkým šúľkom
 3. v extrémne suchých podmienkach, keď väčšina hybridov rýchlo zaschne, vytvára dostatok sviežej, kvalitnej siláže

ÖKO-10 (pšenica špaldová)

Špaldová pšenica vysokého a mohutného rastu patrí do skupiny neskoro dozrievajúcich pšeníc. Vyniká s vysokým obsahom dusíkatých látok a mokrého lepku. Výborný zdroj suroviny pre racionálnu výživu.

Charakteristika:

 1. veľmi dobre znáša extenzívne podmienky
 2. vhodná na neskoré výsevy
 3. má výbornú konkurenčnú schopnosť voči burinám
 4. pevnosť stebla je dobrá
 5. odolnosť voči listovým chorobám je stredná
 6. výťažnosť zrna je 65-70%