Búslak


Školské hospodárstvo - Búšlak

Na Slovensku sme patrili medzi prvých, ktorí sa dali na cestu „ekologického poľnohospodárstva“. Nakoľko domáce skúsenosti neboli (najmä so živočíšnou výrobou a produkciou mlieka v bio kvalite), sami sme si určili a vytyčovali hlavné pracovné postupy a najmä metódy prác splňujúce požiadavky ekologického poľnohospodárstva.
viac»

Ekologické poľnohospodárstvo

Poľnohospodárska výroba je zameraná na rastlinnú výrobu a živočíšnu výrobu v systéme ekologického poľnohospodárstva.
viac»Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Kód projektu 042TT080010
Kód projektu 042TT080001
Kód projektu 041TT060103